DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU INSTITUT ZA JAVNE FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO NIŠ - MEDIJANA

018 305 724 Ponedeljak-Petak 7:30 - 15:30 office@ijfr.rs

O NAMA

 


       Društvo za reviziju INSTITUT ZA JAVNE FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO iz Niša osnovano je sa ciljem razvoja profesionalnih karijera tima revizora koji je duži niz godina radio na angažmanima u reviziji finansijskih izveštaja privrednih subjekata, ali i reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja jedinica lokalnih samouprava - gradova i opština, kao i drugih korisnika javnih sredstava. U svom radu vodimo se profesionalnom etikom revizora i primenjujemo najsavremenije revizorske alate. Pored velikog iskustva koje poseduju naši stručni timovi, odlikujemo se spremnošću da klijenta suočimo sa rizicima koje smo utvrdili, sa osnovnim ciljem da se adekvatno odgovori na rizik i unapredi poslovanje klijenata. Organizaciono smo podeljeni na sektor eksterne revizije i sektor interne revizije. Sektor eksterne revizije se bavi revizijom finansijskih izveštaja privrednih subjekata i revizijom finansijskih izveštaja jedinica lokalnih samouprava - gradova i opština i ostalih korisnika javnih sredstava. Interna revizija je za sada u domenu interne revizije platnih institucija.

 

APR REŠENJE O OSNIVANJU DRUŠTVA

APR REŠENJE-Promena članova društva

Kodeks ponašanja zaposlenih

Organizaciona šema IJFR i delokrug rada

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji

Rešenje Ministarstva finansija

Potvrda o izvšenoj registraciji